เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


ติดตั้งถังเก็บน้ำหอสูง โครงการสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
        สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) ได้เดินทางมาติดตั้งถังเก็บน้ำหอสูง โครงการสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 20 คิว พื้นที่ 60 ไร่ ณ บ้านธาตุ หมู่ 1 และบ้านหนองกุงศรี หมู่ 7 โดยมีท่าน ศิริพรรณ บุตะเขียว รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง ได้ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งถังเก็บน้ำหอสูง โครงการสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในครั้งนี้ด้วย

2021-11-19
2021-11-19
2021-11-17
2021-11-16
2021-11-12
2021-11-08
2021-11-01
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-29