เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


ประชุมกลั่นกรองผลการประเมินพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานครูสังกัดเทศบาล


        ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ท่าน ศุภากร ซุยกระเดื่อง รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง พร้อมกับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้จัดประชุมกลั่นกรองผลการประเมินพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานครูสังกัดเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุทอง ชั้น 2 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2022-05-23
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-04-08