เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


ออกติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่อการเกษตร (สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) พื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านธาตุ


       ในวันที่ 4 เมษายน  2565 ท่าน ศุภากร ซุยกระเดื่อง รองปลัดเทศบาลรักษาราชการปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง พร้อมด้วยกองส่งเสริมการเกษตร ได้ออกติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่อการเกษตร (สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)​ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านแหล่งน้ำ พื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านธาตุ ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2022-05-23
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-04-08