เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานครูในสังกัดเทศบาล


       ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ท่านศิริพรรณ บุตะเขียว รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง พร้อมกับคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ได้ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานครูในสังกัดเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุทอง ชั้น 2 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2022-05-23
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-04-08