28 มิถุนายน 2567 การเผยแพร่สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก   

  28 มิถุนายน 2567 การเผยแพร่สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก มีการส่งเสริมและสนับสนุนการด...


  วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และ รับฟังแนวปฏิบัติในการทำงานจากผู้บังคับบัญชา