เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา E2/2567 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๖๗-๐02 สายทางบ้านธาตุทอง ถึง บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ 6  บ้านตาดรินทอง  ตำบลธาตุทอง จำนวน 5 ช่วง [ 26 มิ.ย. 2567 ]9
2 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๒/๒๕๖๗ [ 7 มิ.ย. 2567 ]11
3 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๖๗-๐๐๒ สายทางบ้านธาตุทอง-บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ ๖ บ้านตาดรินทอง ตำบลธาตุทอง จำนวน ๕ ช่วง [ 14 พ.ค. 2567 ]15
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๖๗-๐๐๒ สายทางบ้านธาตุทอง ถึง บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ 6  บ้านตาดรินทอง  ตำบลธาตุทอง จำนวน ๕ ช่วง [ 7 พ.ค. 2567 ]14
5 ประกาศดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๖๗-๐๒๗ สายทางฝายน้อย ถึง บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑  บ้านธาตุ ตำบลธาตุทองเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 12 ก.ค. 2566 ]126
6 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย. ถ. 67-028 สายหนองทุ่ม - หนองปิง หมู่ที่ ๑ บ้านธาตุ (e-bidding) [ 16 ม.ค. 2566 ]105
7 ประกาศ เรื่องเรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านธาตุ - บ้านนาทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๖๗ – ๐๑๘ หมู่ที่ ๑ บ้านธาตุ [ 20 ต.ค. 2565 ]111
8 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านฝายพญานาค – บ้านเหล่ากาดย่า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๖๗ – ๐๑๔ หมู่ที่ ๔ บ้านฝายพญานาค [ 20 ต.ค. 2565 ]117
9 ประกาศเรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนสายหนองกุงไทย-บ้านธาตุทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๖๗ – ๐๐๙ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวคำ [ 20 ต.ค. 2565 ]120
10 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านธาตุ - บ้านนาทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๖๗ – ๐๑๘ หมู่ที่ ๑ บ้านธาตุ ตำบลธาตุทอง [ 23 ก.ย. 2565 ]127
11 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านฝายพญานาค - บ้านเหล่าเกษตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๖๗ – ๐๑๔ หมู่ที่ ๔ บ้านฝายพญานาค ตำบลธาตุทอง [ 23 ก.ย. 2565 ]130
12 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนสายหนองกุงไทย - บ้านธาตุทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๖๗- ๐๐๙ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวคำ ตำบลธาตุทอง [ 23 ก.ย. 2565 ]114
13 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังฟมในตัว จำนวน ๑ คัน [ 19 ส.ค. 2565 ]114
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 67-003 สายบ้านหนองกุงใหม่ - บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 3 [ 10 พ.ย. 2563 ]234
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลธาตุทอง ( ช่วงบ้านนายไพศาล ถึง บ้านนายวันชัย ) [ 20 พ.ค. 2563 ]172
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ช่วงต่อจากบ้านนายวีรวุฒิ ถึง หน้าบ้านนายคณิต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ ๖ โดยการเทผิวคอนกรีต [ 23 เม.ย. 2563 ]183
17 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 เม.ย. 2563 ]197
18 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวทางไหล่ทาง และรางระบายน้ำ คสล. ม.4 [ 20 ม.ค. 2563 ]176
19 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ [ 25 เม.ย. 2561 ]445
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุทอง - บ้านตาดรินทอง หมูที่ 10 [ 8 ธ.ค. 2560 ]365
 
หน้า 1|2