เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 41 หมู่ 1 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110

โทรศัพท์ 
  0-4413-1566 โทรสาร   0-4413-1601

www.tharttong.go.th

E-mail  admin@tharttong.go.th

Facebook   เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


  ชื่อ
นายยุทธศาสตร์    วัชรธนาคม
  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง
  โทรศัพท์  0-4413-1566
  อีเมล์  admin@tharttong.go.th