เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๖๗-๐02 สายทางบ้านธาตุทอง  ถึง บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ 6  บ้านตาดรินทอง  ตำบลธาตุทอง จำนวน 5 ช่วง [ 19 มี.ค. 2567 ]14
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567(เพิ่ิมเติมครั้งที่ 1) [ 7 พ.ย. 2566 ]21
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]26
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๖๗-๐๒๗ สายทางฝายน้อย ถึง บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ บ้านธาตุ ตำบลธาตุทอง [ 7 มิ.ย. 2566 ]43
5 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๖๗-๐๒๘ สายหนองทุ่ม - หนองปิง หมู่ที่ 1 บ้านธาตุ [ 25 พ.ย. 2565 ]65
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]66
7 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ โครงการ [ 21 ก.ย. 2565 ]97
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถดับเพลิง ชนิด ถังน้ำ ถังโฟม ในตัว จำนวน ๑ คัน [ 24 พ.ย. 2564 ]144
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]147
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง ชย.ถ. 67-008 จากสายหนองขามป้อมถึงสายหนองบัวคำ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8 [ 12 ต.ค. 2564 ]158
11 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ถ. 67-003 สายบ้านหนองกุงใหม่- บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 3 [ 17 ก.ย. 2564 ]134
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 67-003 สายบ้านหนองกุงใหม่ - บ้านธาตุทอง ม. 3 [ 2 พ.ย. 2563 ]152
13 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]147
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ(DLTV) [ 10 มี.ค. 2563 ]179
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 67-004 สายบ้านฝายพญานาค-บ้านเหล่ากาดย่า ม. 4 [ 9 มี.ค. 2563 ]183
16 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]220
17 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)1 [ 15 ต.ค. 2558 ]507
18 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ต่อ) 2 [ 15 ต.ค. 2558 ]539