เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 219 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 ปี 2567 [ 10 ก.ค. 2567 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด [ 17 มิ.ย. 2567 ]6
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าครึ่งซีก ม.9 [ 14 มิ.ย. 2567 ]5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าครึ่งซีก ม.9 [ 14 มิ.ย. 2567 ]6
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ช่วงศาลา SML - วัดซฃศิลาดาด หมุ่ที่ 1 [ 7 มิ.ย. 2567 ]5
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังเทศบาลตำบลธาตุทอง หมู่ที่ 1 [ 4 มิ.ย. 2567 ]5
7 ประกาศผู้ชนการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายนาใน หมู่ที่ 5 [ 4 มิ.ย. 2567 ]6
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่าห้วยหอยน้อย หมู่ที่ 11 [ 4 มิ.ย. 2567 ]4
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายพชร วะราศี หมู่ที่ 2 [ 4 มิ.ย. 2567 ]6
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากคอนกรีตเดิม - สามแยกแม่วัง ศิลาวงษ์ หมุ่ที่ 11 [ 4 มิ.ย. 2567 ]7
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมทำนพกั้นลำน้ำห้วยยาง จุดนานางจิตนา แฝดสุระ หมู่ที่ 9 [ 24 พ.ค. 2567 ]5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองโปร่ง หมู่ที่ 11 [ 15 พ.ค. 2567 ]5
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง คสล. รอบหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3 [ 15 พ.ค. 2567 ]6
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง คสล. หน้าโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3 [ 15 พ.ค. 2567 ]7
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านธาตุ - บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2 [ 15 พ.ค. 2567 ]5
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากสามแยกนาทอง - นานายประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 [ 15 พ.ค. 2567 ]7
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านธาตุ - หนองขาม หมู่ที่ 1 [ 15 พ.ค. 2567 ]6
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดบ้านนางตุ่น - บ้านนายคำหนึก หมู่ที่ 7 [ 7 พ.ค. 2567 ]4
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฝายพญานาค - หนองทับ หมู่ที่ 13 [ 7 พ.ค. 2567 ]4
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดธงทราย หมู่ที่ 4 [ 7 พ.ค. 2567 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11