เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
เปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 158 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่7 จำนวน 3 จุด [ 20 มิ.ย. 2567 ]7
2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต(แบบท่อผ่าครึ่งซีก)(ซอยสามแยกบ้านนางสมหมาย  นิลผาพงษ์ ถึง แม่จันทร์  ศรีวิจารย์)บ้านธาตุกลาง หมู่ที่9 [ 20 มิ.ย. 2567 ]6
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต(แบบท่อผ่าครึ่งซีก) (จุดบ้านฉลาดถึงบ้านนางดอกจันทร์)บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9 [ 20 มิ.ย. 2567 ]3
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) สายหลังเทศบาล ตำบลธาตุทอง บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 [ 12 มิ.ย. 2567 ]5
5 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ช่วงศาลา SML ถึง วัดศิลาดาด (ต่อจากท่อเดิม)บ้านธาตุ หมู่ที่1 [ 12 มิ.ย. 2567 ]3
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล )  ถนนสายนาใน  ต่อจากคอนกรีตเดิม บ้านห้อยหอย หมู่ที่ 5 [ 11 มิ.ย. 2567 ]5
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) สายวัดป่าห้วยหอยน้อย บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 11  [ 11 มิ.ย. 2567 ]4
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. )  (ต่อจากคอนกรีตเดิม ถึง สามแยกแม่วัง  ศิลาวงษ์ ) บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 11 [ 10 มิ.ย. 2567 ]10
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) ซอยบ้านนายพชร วะราศี บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2 [ 10 มิ.ย. 2567 ]7
10 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รอบหนองหญ้าขาว บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด [ 30 พ.ค. 2567 ]6
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล )  สายหนองโปร่ง ต่อ จากคอนกรีตเดิม บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 11 [ 30 พ.ค. 2567 ]4
12 โครงการซ่อมแซมทำนพกั้นลำน้ำห้วยยาง จุดนานางจิตนา แฝดสุระ บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9 [ 29 พ.ค. 2567 ]3
13 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หน้าโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3 จำนวน 3 จุด [ 28 พ.ค. 2567 ]6
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล ) สายบ้านธาตุ  ถึง บ้านหนองคัน บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2   [ 28 พ.ค. 2567 ]7
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล )  สายจากสามแยกนาทอง ถึง นานายประดิษฐ์  พลพวก บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 [ 27 พ.ค. 2567 ]6
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล )  สายบ้านธาตุ  ถึง บ้านหนองขาม ต่อจากคอนกรีตเดิม บ้านธาตุ  หมู่ที่  1 [ 27 พ.ค. 2567 ]5
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล ) จุดบ้านนางตุ่น ถึง บ้านนายคำหนึก   บ้านหนองกุงศรี   หมู่ที่ 7  จำนวน 3 [ 21 พ.ค. 2567 ]5
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล )  สายบ้านฝายพญานาค  ถึง หนองทับ ต่อ จากคอนกรีตเดิม บ้านฝายพญานาค   หมู่ที่ 13 [ 21 พ.ค. 2567 ]6
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล )  สายหลังวัดธงทราย บ้านฝายพญานาค  หมู่ที่  ๔ [ 16 พ.ค. 2567 ]7
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล )  สายโสกป่าติ้ว ต่อ จากคอนกรีตเดิม บ้านหนองคำ  หมู่ที่ 8 [ 16 พ.ค. 2567 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8