เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
สำนักงานเทศบาล

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่ 41 หมู่ 1 เทศบาลตำบลธาตุทอง ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36110

โทรศัพท์   044-131566    โทรสาร   044-131601

E- mail : admin@tharttong.go.th

Web Site : www.tharttong.go.th

Facebook : เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ