เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
(          ว่าง         )


ปลัดเทศบาล

 
 นายไพบูลย์ บุญโยธา


รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง( ว่าง )


นักวิชาการตรวจสอบภายใน