เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]12
2 คู่มือมาตฐานปฏิบัตืงาน (กองการศึกษา) [ 9 ส.ค. 2565 ]50
3 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์มคำต่างๆ [ 13 ม.ค. 2565 ]141
4 คู่มือปฏิบัตืงาน (กองการศึกษา) [ 10 พ.ย. 2564 ]82
5 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (กองคลัง) [ 22 ต.ค. 2564 ]155
6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (กองสวัสดิการสังคม) [ 20 ต.ค. 2564 ]149
7 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักปลัด) [ 19 ต.ค. 2564 ]158
8 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2564 ]140