เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]141
2 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) [ 30 ธ.ค. 2563 ]142
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]140
4 รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ธ.ค. 2562 ]143
5 รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ [ 11 ต.ค. 2562 ]143
6 รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]145
7 รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]133