เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]0
2 งบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]0
3 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]0
4 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]0
5 งบการเงินประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]0
6 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]0
7 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลธาตุทอง [ 2 มี.ค. 2564 ]0
8 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]0
9 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]0
10 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]0
11 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]0
12 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]0
13 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]0
14 งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]3
15 งบแสดงฐานะทางการเงินไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]7
16 รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]24
17 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]20
18 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]26
19 รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]36
20 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]39
 
หน้า 1|2|3|4