เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับสมัคนักพัฒนาระบบสื่อสาร [ 17 มี.ค. 2564 ]17
2 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ราชชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) [ 8 มี.ค. 2564 ]17
3 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ธ.ค. 2563 ]56
4 ประกาศ เรื่องเลื่อนกำหนดการผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ธ.ค. 2563 ]39
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 10 ก.ย. 2563 ]68
6 รายงานประมาณรายรับ [ 10 ก.ย. 2563 ]64
7 รายละเอียดคำแถลง [ 10 ก.ย. 2563 ]57
8 รายละเอียดปีงบประมาณ2564 [ 10 ก.ย. 2563 ]64
9 รายละเอียดหลัการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน [ 10 ก.ย. 2563 ]50
10 รายละเอียดหลัการและเหตุผลแบ่งตามด้าน [ 10 ก.ย. 2563 ]55
11 รายอะเอียดคำแถลงประมาณการจ่าย [ 10 ก.ย. 2563 ]56
12 รายอะเอียดคำแถลงประมาณการรับ [ 10 ก.ย. 2563 ]58
13 หลักการและเหตุผล [ 10 ก.ย. 2563 ]55
14 การประกาศเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]55
15 ประกาศเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]56
16 เทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]56
17 การเสอน่ร่างเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.ย. 2563 ]55
18 โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ [ 21 ส.ค. 2563 ]56
19 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกโครการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่งเพื่อดูแลผู้สุงอายุที่ภาวะพึ่งพิง [ 7 ส.ค. 2563 ]71
20 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา [ 3 ส.ค. 2563 ]75
 
หน้า 1|2|3