เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพของเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 1 ธ.ค. 2565 ]1
2 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง หลักเกฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน [ 1 ธ.ค. 2565 ]1
3 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพของเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 1 ธ.ค. 2565 ]1
4 ผลการนําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ของจังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 26 ต.ค. 2565 ]25
5 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การรรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลหริอพนักงานส่วนท้องถิ่งอื่น [ 25 ต.ค. 2565 ]21
6 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2565 ]62
7 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 29 ก.ย. 2565 ]46
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) [ 29 ก.ย. 2565 ]41
9 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 22 ก.ย. 2565 ]84
10 ประกาศ เทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]48
11 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ย. 2565 ]59
12 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานเทศบาลสามัญประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]39
13 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]37
14 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]34
15 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]38
16 บันทึก เรื่อง หลักเกณ์การมาปฏิบัติราการ การลา และการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลธาตุทองประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]38
17 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนทั้งการลาและการมาทำงานสายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องขั้นเงินเดือนการเพิ่มค่าจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]36
18 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]35
19 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ก.ย. 2565 ]50
20 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ก.ย. 2565 ]52
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7