เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ธ.ค. 2563 ]30
2 ประกาศ เรื่องเลื่อนกำหนดการผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ธ.ค. 2563 ]17
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 10 ก.ย. 2563 ]45
4 รายงานประมาณรายรับ [ 10 ก.ย. 2563 ]42
5 รายละเอียดคำแถลง [ 10 ก.ย. 2563 ]36
6 รายละเอียดปีงบประมาณ2564 [ 10 ก.ย. 2563 ]43
7 รายละเอียดหลัการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน [ 10 ก.ย. 2563 ]32
8 รายละเอียดหลัการและเหตุผลแบ่งตามด้าน [ 10 ก.ย. 2563 ]35
9 รายอะเอียดคำแถลงประมาณการจ่าย [ 10 ก.ย. 2563 ]32
10 รายอะเอียดคำแถลงประมาณการรับ [ 10 ก.ย. 2563 ]36
11 หลักการและเหตุผล [ 10 ก.ย. 2563 ]35
12 การประกาศเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]35
13 ประกาศเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]34
14 เทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]34
15 การเสอน่ร่างเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.ย. 2563 ]33
16 โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ [ 21 ส.ค. 2563 ]36
17 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกโครการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่งเพื่อดูแลผู้สุงอายุที่ภาวะพึ่งพิง [ 7 ส.ค. 2563 ]52
18 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา [ 3 ส.ค. 2563 ]53
19 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่งเพื่อดูแลผู้สุงอายุที่ภาวะพึ่งพิง [ 21 ก.ค. 2563 ]48
20 เชิญพนักงานเทศบาลตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]43
 
หน้า 1|2|3