เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 126 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 4 ปี 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 67-003 สายบ้านหนองกุงใหม่ - บ้านธาตุทอง บ้านหนองกุงใหม่ ม. 3 [ 5 ต.ค. 2564 ]0
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 ปี 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายสามแยกบ้านฝายพญานาค-ทางหลวง 201 (ช่วงจากทางหลวง 201 - หนองยายจันทร์) ม.2 [ 4 มิ.ย. 2564 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายหนองกุงไทย- บ้านะาตุทอง (ช่วงโสกป่าติ้ว- หนองงูเหลือม) ม.8 [ 4 มิ.ย. 2564 ]0
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]0
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างศูนย์พ้ฒนาเด็กเล็ก [ 22 เม.ย. 2564 ]0
9 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงและฝังกลบบ่อขยะ [ 2 เม.ย. 2564 ]0
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ (คสล.) จุดคลองหินเกิ้ง ม.7 [ 28 ม.ค. 2564 ]0
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ซอยบ้านนายใหม่ นามรัก ม. 2 [ 28 ม.ค. 2564 ]0
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงพื้นที่ตลาดนัดประชารัฐสุขใจ ม.8 [ 28 ม.ค. 2564 ]0
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมุ่บ้าน (จุดบ้านนางทองดี สามารถ) ม.8 [ 26 ม.ค. 2564 ]0
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน (นายสายพิน สาทอง) ม.9 [ 25 ม.ค. 2564 ]0
15 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านหนองคัน ม.2 [ 22 ม.ค. 2564 ]0
16 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน (จุดคุ้มตลาด) ม.8 [ 21 ม.ค. 2564 ]0
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านธาตุ- หนองขาม ม.1 [ 15 ม.ค. 2564 ]0
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดสามแยกหอถังสูง-บ้านนายสุริยาฯ ม.10 [ 14 ม.ค. 2564 ]0
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน ม.7 จุดบ้านนายกง [ 11 ม.ค. 2564 ]0
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 จุดบ้านนายทวิทย์ [ 11 ม.ค. 2564 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7