เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 192 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 67-003 สายบ้านหนองกุงใหม่ - บ้านธาตุทอง บ้านหนองกุงใหม่ ม.3 [ 10 ก.ย. 2564 ]0
2 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดเสียหายและซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด รวมทั้งหมด ๒ สาย [ 23 ส.ค. 2564 ]0
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 67- 002 สายบ้านธาตุทอง - บ้านตาดรินทอง ม. 10 ช่วงที่ 2 [ 17 ส.ค. 2564 ]0
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 67- 003 สายบ้านหนองกุงใหม่- บ้านธาุตทอง ม.3 ช่วงที่ 2 [ 16 ส.ค. 2564 ]0
5 โครงการติดตั้งป้ายจราจรแนะนำ [ 11 ส.ค. 2564 ]0
6 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)(แบบรูปตัวยู) จุดสามแยกบ้านพ่อหรัด ถึง ฝายพญานาค บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ ช่วง [ 3 ส.ค. 2564 ]0
7 ครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ๖๗-๐๐๒   ถนนสายบ้านธาตุทอง ถึง บ้านตาดรินทอง (จุดกลางเขา ) บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ ๖ ( จำนวน ๓ จุด ) [ 20 ก.ค. 2564 ]0
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. )รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ๖๗-๐๐๒  ถนนสายบ้านธาตุทอง ถึง บ้านตาดรินทอง ( จุดหน้าลาดต่อจากคอนกรีตเดิม ) บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ ๖  [ 19 ก.ค. 2564 ]0
9 ประกาศราคากลางโครงการประบปรุงทางระบายน้ำ คสล. จุดหน้าตลาดนัดร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 8 [ 19 ก.ค. 2564 ]0
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ๖๗-๐๑๒  ถนนสายบ้านตาดรินทอง ถึง บ้านตาดภูทอง ( จุดต่อจากคอนกรีตเดิม ) บ้านตาดภูทอง หมู่ที่ ๑๒ [ 8 ก.ค. 2564 ]0
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าหมาก บ้านธาตุกลาง หมู่่ที่ 9 [ 7 ก.ค. 2564 ]0
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) (สายรอบหมู่บ้าน ต่อจากคอนกรีตเดิม ) บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ ๓ [ 6 ก.ค. 2564 ]0
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดป่าบ้านห้วยหอย ม. 11 [ 6 ก.ค. 2564 ]0
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดหน้าบ้านนายนิคม เชิดสกุล ม. 7 [ 6 ก.ค. 2564 ]0
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดวรญาติบำรุง หมู่ที่ 3 [ 5 ก.ค. 2564 ]0
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดบ้านนายส่า จันทร์ประยูร หมู่ที่ 3 [ 5 ก.ค. 2564 ]0
17 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดเสียหายและซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด รวมทั้งหมด ๒ สาย [ 2 ก.ค. 2564 ]0
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  คสล. )จุดบ้านนายวีระ  รุจย์โท  ( ซอยสุดใจ ) บ้านหนองคัน หมู่ที่ ๒  [ 1 ก.ค. 2564 ]0
19 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) สายบ้านห้วยหอย - บ้านหนองกุงเก่า  บ้านห้วยหอยน้อย หมู่ที่ ๑๑ [ 1 ก.ค. 2564 ]0
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต(แบบท่อผ่าครึ่งซีก) ช่วงจากบ้านนางฉลอง นิลบรรพจน์ ม. 3 [ 1 ก.ค. 2564 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10