เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง พร้อมฝ่ายบริหารและพนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง ได้ร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันพระและวันศุกร์ มาปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของจังหวัดชัยภูมิ และอำเภอภูเขียว


วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง พร้อมฝ่ายบริหารและพนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง ได้ร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันอังคาร วันพุธ วันศุกร์ และวันพระ มาปฏิบัติราชการตามนโยบายของจังหวัดชัยภูมิ และอำเภอภูเขียว เป็นกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม สร้างความสามัคคีในองค์กร ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

2022-05-23
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-04-08