เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


ศูนย์ยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมก่อนดำเนินการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ย ในต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕


          ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น ศูนย์ยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมก่อนดำเนินการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ย ในต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลธาตุทอง ซึ่งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชนตำบลธาตุทอง เป็นหนึ่งในสิบสี่ศูนย์ ที่จะจัดตั้งขึ้นในจังหวัดชัยภูมิ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงยุติธรรม

2021-11-19
2021-11-19
2021-11-17
2021-11-16
2021-11-12
2021-11-08
2021-11-01
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-29