เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ - โครงการเงินอุดหนุนในพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 3 และ หมู่ 7


       ในวันที่ 14 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้ออกติดตาม และเป็นวิทยากร ตามโครงการเงินอุดหนุนในพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 3 และ หมู่ 7 ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

2021-11-19
2021-11-19
2021-11-17
2021-11-16
2021-11-12
2021-11-08
2021-11-01
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-29