เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


ออกพัฒนาพื้นที่ ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวคำ


        ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้ออกพัฒนาพื้นที่ ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวคำ โดยการนำของท่าน ยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

2021-10-08
2021-10-04
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-20
2021-09-20
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15