เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลธาตุทอง โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอภูเขียว


        ในวันนี้ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น กองการศึกษา และกองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลธาตุทอง โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอภูเขียว และคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลธาตุทอง ร่วมกันถ่ายทำวีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ฯ และหน่วยงานเทศบาลตำบลธาตุทอง

2021-10-08
2021-10-04
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-20
2021-09-20
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15