เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564 (ม.1 , ม.9 , ม.5 , ม.11 , ม.6 และ ม.13)


        ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้จัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564 (ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 45 คน (ม.1 , ม.9 , ม.5 , ม.11 , ม.6 และ ม.13) และได้มอบปลาและอาหารปลาให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 130 คน ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลธาตุทอง
         ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดชัยภูมิ

2022-01-17
2022-01-03
2022-01-02
2022-01-01
2021-12-31
2021-12-30
2021-12-29
2021-12-27
2021-12-24
2021-12-23