เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ - โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564 มอบปลา และอาหารปลา ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 130 คน


        ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้จัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564 (ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) และได้มอบปลา และอาหารปลา ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 130 คน

2022-01-17
2022-01-03
2022-01-02
2022-01-01
2021-12-31
2021-12-30
2021-12-29
2021-12-27
2021-12-24
2021-12-23