เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


เตรียมสถานที่ประเพณีลอยกระทง 2 จุด (หลังอาคารสำนักงานเทศบาตำบลธาตุทอง และหนองน้ำบ้านหนองคัน) ประจำปี 2564


ในวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2564 
       นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง ได้มีนโยบายส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้ ได้มอบหมายให้พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมสถานที่ 2 จุด (หลังอาคารสำนักงานเทศบาตำบลธาตุทอง และหนองน้ำบ้านหนองคัน ) เพื่อประดับผ้า และจัดจุดถ่ายรูป ไว้บริการประชาชนในลำดับต่อไป

2021-11-19
2021-11-19
2021-11-17
2021-11-16
2021-11-12
2021-11-08
2021-11-01
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-29