เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


ดำเนินการจัดทำกระทงใหญ่ลงหนองน้ำ ประดับผ้า และจัดจุดถ่ายรูป ไว้บริการประชาชน จำนวน 2 จุด (หลังอาคารสำนักงานทต และหนองน้ำบ้านหนองคัน) ประจำปี 2564


ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
       นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง ได้มีนโยบายส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้ ได้มอบหมายให้พนักงานกองการศึกษา ทำกระทงใหญ่ลงหนองน้ำ ประดับผ้า และจัดจุดถ่ายรูป ไว้บริการประชาชน จำนวน 2 จุด (หลังอาคารสำนักงานทต และหนองน้ำบ้านหนองคัน)

2021-11-19
2021-11-19
2021-11-17
2021-11-16
2021-11-12
2021-11-08
2021-11-01
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-29