เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 วันที่ 3 มกราคม 2565


         ในวันที่ 3 มกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีผู้นำหมู่บ้าน , สมาชิก อปพร.หมู่ที่ 2 ,8 และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลธาตุทองปฏิบัติหน้าที่ และได้จัดเตรียมรถกู้ชีพ และรถดับเพลิงเตรียมพร้อมในการบริการประชาชนที่สัญจรถนนสาย 201 ในครั้งนี้ ณ จุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ บ้านหนองคัน ตำบลธาตุทอง อำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
         และขอขอบคุณ ท่าน พ.จ.อ. ปัญญา สุจริต ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ได้ออกตรวจเยี่ยมและสนับสนุนครื่องดื่ม ให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

2022-05-18
2022-05-17
2022-04-08
2022-04-07
2022-04-05
2022-04-05
2022-04-04
2022-03-31
2022-03-30
2022-03-24