เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


1 ธันวาคม วันเอดส์โลก ประจำปีงบประมาณ 2565


      ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. เนื่องด้วยวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางศิริพรรณ บุตะเขียว รองนายกฯ ให้เกียติเป็นประธานในพิธี โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียน ร.ร.บ้านธาตุจำนวน 50 คน มีการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
          1. กิจกรรมเดินรณรงค์ แจกแผ่นพับ และถุงยางอนามัย
          2.กิจกรรมสันทนาการ วิทยากรโดย นายมานะชัย เทพสุรินทร์ , พ.จ.อ. ปัญญา สุจริต และจ.อ.กิตติศักดิ์ กาญจนคช
          3. อบรมให้ความรู้ในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ นายพงษ์ศักดิ์ ทอดชัยภูมิ ผอ.รพ.สต.บ้านธาตุ , พ.จ.อ.ปัญญา สุจริต ผอ.กองสาธารณสุข , นายโกสินทร์ บุตะเขียว ผอ.กองการศึกษา
       ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2022-05-18
2022-05-17
2022-04-08
2022-04-07
2022-04-05
2022-04-05
2022-04-04
2022-03-31
2022-03-30
2022-03-24