เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูในสังกัด ครั้งที่ 1/2565


       ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ท่าน ศุภากร ซุยกระเดื่อง รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง พร้อมด้วย นายมานะชัย เทพสุรินทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ออกประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูในสังกัด ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งในครั้งนี้ได้ออกประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคัน

2022-05-23
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-04-08