เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


ออกเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนตำบลธาตุทอง ที่มารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ


       ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง พร้อมกับคณะผู้บริหาร ได้ออกเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนตำบลธาตุทอง ที่มารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2022-05-23
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-04-08