เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


ออกติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่อการเกษตร (สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)​ พื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกุงใหม่


        ในวันที่ 5 เมษายน  2565 เวลา 15.00 น. ท่าน ศุภากร ซุยกระเดื่อง รองปลัดเทศบาลรักษาราชการปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง พร้อมด้วย ท่าน สุพจน์ ศิลาบุญ ผู้อำนวยการกองช่าง และกองส่งเสริมการเกษตร ได้ออกติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่อการเกษตร (สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)​ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านแหล่งน้ำ พื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกุงใหม่ ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2022-05-23
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-04-08