เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


ปลูกต้นไม้ กิจกรรม วันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในวันวิสาขบูชา


       วันในที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง ร่วมกับมูลนิธิไทยรักป่า และกรมป่าไม้ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรม วันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าชุมชน (โปร่งสังข์) บ้านธาตุทอง หมู่ 10 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2022-05-23
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-04-08