เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่จัดเตรีมสถานที่ปลูกต้นไม้ กิจกรรม วันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565


        วันในที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.นางศุภากร ซุยกระเดื่อง รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ พร้อมกับผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร และพนักงานป้องกันฯ ได้ลงพื้นที่จัดเตรีมสถานที่ปลูกต้นไม้ กิจกรรม วันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าชุมชน (โปร่งสังข์) บ้านธาตุทอง หมู่ 10 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2022-05-23
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-04-08