เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจ/แนะนำ บ่อกำจัดขยะ ของเทศบาลตำบลธาตุทอง


       ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้ต้อนรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยภูมิ ในการลงพื้นที่ตรวจ/แนะนำ บ่อกำจัดขยะ ของเทศบาลตำบลธาตุทอง ซึ่งแนะนำให้ฝังกลบ และรายงานภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ 2565 นี้

2022-08-05
2022-08-05
2022-07-29
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-19
2022-07-18
2022-07-12