เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหม่ ประชุมผู้ปกครอง และมอบค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าชุดนักเรียน ให้กับนักเรียนอายุ 3-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2565


         ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และท่าน โกสินทร์ บุตะเขียว ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง และมอบค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าชุดนักเรียน ให้กับนักเรียนอายุ 3-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหม่ ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2022-08-05
2022-08-05
2022-07-29
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-19
2022-07-18
2022-07-12