เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) [ 30 ธ.ค. 2563 ]5
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]5
3 รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ธ.ค. 2562 ]6
4 รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ [ 11 ต.ค. 2562 ]6
5 รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]7
6 รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]7