เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)


ประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงืไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ส่วนที่2

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงืไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ส่วนที่2

    เอกสารประกอบ ประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงืไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ส่วนที่2
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทต.ธาตุทอง