เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)


หลักเกณฑ์การลาของพนักงานเทศบาลเพิ่มเติม

    รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์การลาของพนักงานเทศบาลเพิ่มเติม

    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์การลาของพนักงานเทศบาลเพิ่มเติม
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทต.ธาตุทอง