เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 ก.ค. 2567 ]0
2 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 [ 9 ก.ค. 2567 ]0
3 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2567 ปีงบประมาณ 2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]8
4 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]12
5 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ปีงบประมาณ 2567 [ 6 มี.ค. 2567 ]11
6 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 22 ก.พ. 2567 ]17
7 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 22 ก.พ. 2567 ]13
8 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]14
9 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]19
10 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]20
11 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 พ.ย. 2566 ]19
12 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]18
13 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]30
14 งบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]35
15 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]45
16 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]41
17 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]45
18 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]51
19 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]59
20 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]44
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7