เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หนองแวง บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 11 [ 24 ม.ค. 2567 ]15
2 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายนาใน  บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 [ 24 ม.ค. 2567 ]14
3 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายแยกบ้านฝายพญานาค ถึง บ่อขยะ บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4 [ 24 ม.ค. 2567 ]14
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านธาตุทอง – บ้านตาดรินทอง (จุดฝายเย็นจิตร) บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ ๖ [ 10 ก.พ. 2566 ]60
5 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายฝายน้อย - บ้านธาตุ บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2 [ 4 ม.ค. 2566 ]68
6 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านธาตุ - วัดป่าดอนยาว บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9 [ 4 ม.ค. 2566 ]65
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย บ้านโคกใหญ่ - หนองไม้ฉีก บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2 [ 3 ม.ค. 2566 ]62
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย. ถ. 67-028 สายหนองทุ่ม - หนองปิง หมู่ที่ ๑ บ้านธาตุ [ 28 ธ.ค. 2565 ]72
9 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายโสกดินแดง บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10 [ 26 ธ.ค. 2565 ]66
10 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายหนองทับ – บ้านหนองบัวคำ บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13 [ 21 ธ.ค. 2565 ]60
11 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายโสกป่าติ้ว บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8 [ 20 ธ.ค. 2565 ]68
12 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายสามแยกบ้านฝายพญานาค – ถนนบ่อขยะ บ้าน ฝายพญานาค หมู่ที่ 4 [ 20 ธ.ค. 2565 ]69
13 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายหนองพิมพ์ บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 [ 19 ธ.ค. 2565 ]80
14 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายแยกหนองแกลาด – หลุบเอี่ยน บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10 [ 19 ธ.ค. 2565 ]76
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านธาตุ - บ้านนาทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๖๗ – ๐๑๘ หมู่ที่ ๑ บ้านธาตุ ตำบลธาตุทอง [ 22 ก.ย. 2565 ]80
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านฝายพญานาค - บ้านเหล่าเกษตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๖๗ – ๐๑๔ หมู่ที่ ๔ บ้านฝายพญานาค ตำบลธาตุทอง [ 22 ก.ย. 2565 ]131
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนสายหนองกุงไทย - บ้านธาตุทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๖๗- ๐๐๙ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวคำ ตำบลธาตุทอง [ 22 ก.ย. 2565 ]76
18 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว จำนวน ๑ คัน [ 8 ส.ค. 2565 ]116
19 โครงการซ่อมแซมทำนพกั้นน้ำ จุดนานายสงวน บ้านห้วยหอย หมู่ที่ ๑๑ [ 1 มิ.ย. 2565 ]118
20 โครงการซ่อมแซมทำนพกั้นน้ำลำห้วยหอย จุดนานายเพลิน บ้านห้วยหอย หมู่ที่ ๑๑ [ 1 มิ.ย. 2565 ]109
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13