เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]15
2 สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลธาตุ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ [ 4 ต.ค. 2566 ]13
3 ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2566 ]61
4 รายข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ6เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]62
5 ข้อมูลเชิงสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนตุลาคม 2565 ถึงมีนาคม 2566 เทศบาลตำบลธาตุ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ [ 3 เม.ย. 2566 ]54
6 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]123
7 สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]132
8 แบบรายงานสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]140
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย [ 4 พ.ค. 2564 ]129
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค [ 4 พ.ค. 2564 ]137
11 ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 4 พ.ค. 2564 ]132
12 ข้อมูลสถิติการให้บริการถังขยะในพื้นที่ [ 4 พ.ค. 2564 ]135
13 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ [ 4 พ.ค. 2564 ]135