เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราบงานการควบคุมภายในตามหลักเกณธ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบุติการควบคุมในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561สำหรับงวดปีงบประมาณพ.ศ.2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]23
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]7
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน [ 2 ต.ค. 2566 ]20
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบลธาตุทอง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 20 ก.พ. 2566 ]79
5 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 20 ก.พ. 2566 ]79
6 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 5 ต.ค. 2564 ]58
7 ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]136
8 ควบคุมภายใน 2561 [ 4 มี.ค. 2562 ]147