เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในเทศบาลตำบลธาตุทอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ [ 22 เม.ย. 2567 ]20
2 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]24
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปี2566 รอบ 12เดือน [ 3 พ.ย. 2566 ]23
4 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปี2566 รอบ 12เดือน [ 3 พ.ย. 2566 ]19
5 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้ [ 18 ต.ค. 2566 ]17
6 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนาณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]17
7 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 ต.ค. 2566 ]21
8 รายงานผลตามนโยบายNogive [ 4 ต.ค. 2566 ]23
9 ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อปท 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]14
10 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อปท 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]15
11 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]15
12 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566) [ 3 ต.ค. 2566 ]29
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 2 ต.ค. 2566 ]15
14 บันทึกข้อความ รายงานและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 11 ส.ค. 2566 ]14
15 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]15
16 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) [ 11 ส.ค. 2566 ]27
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลธาตุทอง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 21 เม.ย. 2566 ]162
18 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต 2566 รอบ6 เดือน [ 21 เม.ย. 2566 ]86
19 ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2566 ]65
20 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต 2566 รอบ6 เดือน [ 17 เม.ย. 2566 ]60
 
หน้า 1|2|3|4